COVID-19-pandemin, luckor i kunskaperna och differentiering av kunnandet

Policy brief Yrkesutbildning Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Högre utbildning Gymnasieutbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik

COVID-19-pandemin, luckor i kunskaperna och differentiering av kunnandet

Jari Metsämuuronen & Hannele Seppälä
2021
svenska