God praxis för integration av invandrare i utbildningssystemet

Gymnasieutbildning

3/2016–5/2019

Man vill stödja invandrares integration i utbildningen och i samhället, men i praktiken finns spridda konkreta medel för att främja integration. NCU har utrett internationellt sådan god praxis i syfte att kunna främja integrationen av invandrare i utbildningssystemet. God praxis är till exempel olika webbtjänster som erbjuder individuellt stöd samt övningar som främjar integration i utbildningen och arbetslivet.

I en utvärdering som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) 2016–2018 utreddes god praxis för integration av invandrare i utbildningssystemet. Utredningens målgrupp var särskilt 14–21-åriga första och andra generationens invandrare. Internationell god praxis kartlades från England, Irland, Norge, Tyskland och Skottland.

I början av utvärderingen genomfördes en behovskartläggning om utmaningarna i fråga om integration i utbildningssystemet. Utifrån behovskartläggningen fokuserade utvärderingen på fyra teman: ledarskapsmodeller i en skola eller läroanstalt, övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet, utmaningarna i fråga om studievägarna för invandrare som kommit till landet i slutet av läropliktsåldern samt integrationsutbildningen.

Meddelande om utvärderingsresultat

Utvärderingsrapport: Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä (PDF)

Mer information:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Enhetschef
Ledning och administration, Allmänbildande utbildning
+358 29 533 5549 Helsingfors