Undervisning, lärarskap och pedagogiskt ledarskap

Yrkesutbildning

Denna utvärderingshelhet, som överskrider utbildningsstadierna, ger information om undervisning, lärarskap och pedagogiskt ledarskap inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och högre utbildningen. Utvärderingen kommer att genomföras under åren 2024-2026.

Bakgrund till utvärderingen

Under perioden 2020–2023 har flera av NCU:s utvärderingar gett utvärderingsinformation om lärarskap och pedagogiskt ledarskap inom utbildning och småbarnspedagogik. Utvärderingarna har visat att förändringarna i samhället och läroanstalternas verksamhetsmiljöer haft en betydande inverkan på vardagen i läroanstalterna. Teknikens utveckling, förändringar i elevernas och studerandenas uppväxtmiljö, läroplansreformerna, förändringar i samarbets-, verksamhets- och arbetssätten, hanteringen av tid och arbetsuppgifter, utvecklingen av lärmiljöerna, ökad mångfald i undervisningsgrupperna och det ökade behovet av stöd har förändrat undervisningen och lärarskapet. I och med reformen inom yrkesutbildningen omdefinierades yrkeslärarnas arbetsbild och arbetsuppgifter. Djupare och bredare kunskaper om det egna substansområdet i kombination med pedagogisk kompetens är krav som förutsätter att yrkeslärare både har anpassningsförmåga och är framtidsorienterade.

Rekommendationerna från utvärderingen av lärarutbildningsforumet om att öka lärarutbildningens samarbete med arbetslivet och behoven av att förnya lärarfortbildningen är fortfarande relevanta synpunkter när det gäller att förnya lärararbetet. 

I utvärderingen tar vi fram rekommendationer för utveckling av undervisningen och den pedagogiska ledningen så att utbildningen bättre än tidigare kan svara på nuvarande och framtida behov av lärande och kompetens och på arbetslivets behov.

I fråga om yrkesutbildningen producerar vi information om läget för undervisningen, lärarnas kompetens och det pedagogiska ledarskapet genom att utreda tillgången till och genomförandet av en undervisning som motsvarar de studerandes behov i olika lärmiljöer. Dessutom utreder vi styrkorna och utvecklingsbehoven i lärarnas kompetens samt hur den pedagogiska ledningen stöder och gör det möjligt för lärarna att upprätthålla och utveckla sitt kunnande.

Tidsplan för utvärderingen

Vi kommer att börja planera utvärderingen under våren 2024 och kommer att informera om utvärderingen på denna webbplats och direkt till utbildningsanordnare när planeringen fortskrider.

Mer information om utvärderingen

Tarja Frisk.

Tarja Frisk

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5504 Helsingfors
Paula Kilpeläinen

Paula Kilpeläinen

Ledande utvärderingsexpert
Yrkesutbildning
+358 29 533 5557 Helsingfors