Auditering av LAB-ammattikorkeakoulu 2024

Högre utbildning

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en auditering av LAB-ammattikorkeakoulu. Ett två dagar långt auditeringsbesök genomförs 15–16 maj 2024. Auditeringsrapporten publiceras på NCU’s digitala auditeringsplattform i september 2024.

Auditeringen utförs av följande auditeringsgrupp:

  • rektor, vd Jaakko Hallila, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (ordförande)
  • studerande Isabella Lindberg, Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • ledande forskaröverlärare Liisa Postareff, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • programdirektör Petri Räsänen, Business Tampere.

Auditeringens syfte är att:

  • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
  • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
  • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
  • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringen granskas de rutiner som högskolan använder för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

I auditeringen ingår högskolans alla grundläggande uppgifter, dvs. utbildning, forskning/FUI-verksamhet och samverkan med samhället. Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. LAB-ammattikorkeakoulu har valt som ett utvärderingsområde stöde för krävande innovationsverksamhet.

Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. LAB-ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är Avans University of Applied Sciences med temat studerandes välbefinnande.

I NCU:s auditeringar betonas det främjande perspektivet. Syftet med utvecklande utvär­dering är att engagera högskolans personal, de studerande och intressenter i arbetet med att identifiera styrkor, god praxis och utvecklingsområden i högskolans verksamhet. Ett vidare syfte är att hjälpa högskolorna att nå sina mål och att därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig förbättring av högskolorna.

Hilla Vuori

Hilla Vuori

Utvärderingsexpert
Högre utbildning
+358 29 533 5538 Helsingfors