Tilastoraportti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi (2017)

Esite Varhaiskasvatus

Tilastoraportti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi (2017)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2017
suomi