Taideyliopiston auditointi 2024

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Taideyliopiston auditoinnin. Taideyliopiston auditointivierailu toteutetaan 9.-10.4.2024. Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla elokuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • dekaani, professori Hanna-Leena Pesonen, Jyväskylän yliopisto (puheenjohtaja)
  • erityisasiantuntija Antti Huntus, Taiteen edistämiskeskus
  • opiskelija Julia Rapo, Lapin yliopisto
  • varadekaani Rasmus Vuori, Aalto-yliopisto.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/taiteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Taideyliopisto on valinnut Ekologisen kestävyyden yhdeksi arviointialueeksi.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Taideyliopiston vertaisoppimisen kumppani on Hanken Svenska handelshögskolan ja vertaisoppimisen kohde on työhyvinvointi.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki