Satakunnan ammattikorkeakoulun auditointi 2022

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Satakunnan ammattikorkeakouluun toteutetaan 1.-2.12.2021 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla maaliskuussa 2022.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä, Hämeen ammattikorkeakoulu (auditointiryhmän puheenjohtaja)
  • Puheenjohtaja Oona Löytänen, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry.
  • Tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, Pellervon taloustutkimus PTT ry.
  • Yliopettaja Olli Vesterinen, Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Satakunnan ammattikorkeakoulu on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi kansainvälisten opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja muiden osaajien integroimisen opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksia kehittämällä.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Satakunnan ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on Opintojen kokonaisvaltainen ohjaus ja ympärivuotisen opiskelun onnistunut järjestäminen.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki