Karelia-ammattikorkeakoulun auditointi 2023

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Karelia-ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Karelia-ammattikorkeakouluun toteutetaan 15.-16.11.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla maaliskuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Rehtori-toimitusjohtaja Riitta Rissanen, Lapin ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • Elinvoimajohtaja Ding Ma, Lappeenrannan kaupunki
  • Opiskelija Adel Rizvi, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Yliopettaja Hanna Teräs, Tampereen ammattikorkeakoulu

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Turun ammattikorkeakoulu on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi koulutusperäisen maahanmuuton edistämisen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Turun ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja vertaisoppimisen kohde on laatujärjestelmä ja erityisesti laatujärjestelmän hyödyntäminen strategisessa johtamisessa sekä laatujärjestelmän toimivuus ja kehittäminen.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki