Lapin ammattikorkeakoulun auditointi 2023

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Lapin ammattikorkeakouluun toteutetaan 29.-30.3.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla kesäkuussa 2023.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Opetuksen vararehtori Timo Mattila, Satakunnan ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja),
  • Opiskelija Tekla Kosonen, Metropolia Ammattikorkeakoulu,
  • Yliopettaja Sanna Ruhalahti, Tampereen ammattikorkeakoulu,
  • Johtava asiantuntija Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Lapin ammattikorkeakoulu on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi Työelämän muuttuvien osaamistarpeiden huomioiminen jatkuvan oppimisen tarjonnassa.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Lapin ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Fachhochschule Technikum Wien ja vertaisoppimisen kohde on Työelämäyhteistyö.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Niina Nurkka

Niina Nurkka

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5573 Helsinki