LAB-ammattikorkeakoulun auditointi 2024

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulun auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu LAB-ammattikorkeakouluun toteutetaan 15.-16.5.2024 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla syyskuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • rehtori, toimitusjohtaja Jaakko Hallila, Seinäjoen ammattikorkeakoulu (puheenjohtaja)
  • opiskelija Isabella Lindberg, Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • johtava tutkijayliopettaja Liisa Postareff, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • ohjelmajohtaja Petri Räsänen, Business Tampere.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin, 
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. LAB-ammattikorkeakoulu on valinnut valinnaiseksi arviointialueeksi vaativan innovaatiotoiminnan tuen.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. LAB-ammattikorkeakoulun vertaisoppimisen kumppani on Avans University of Applied Sciences ja vertaisoppimisen kohde on opiskelijahyvinvointi.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle. 

Hilla Vuori

Hilla Vuori

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5538 Helsinki