Oulun yliopiston auditointi 2023

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Oulun yliopiston auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Oulun yliopistoon tehdään 13.–14.12.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla maalis- tai huhtikuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • professori (emerita) Kerstin Norén (puheenjohtaja), Ruotsi
  • apulaisprofessori Guðrún Geirsdóttir, University of Iceland, Islanti
  • opiskelija Damon Mohebbi, University of Düsseldorf, Saksa
  • toimitusjohtaja Siamäk Naghian, Genelec.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Oulun yliopiston valitsema valinnainen arviointialue on tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien ja opiskelijakokemuksen kansainvälisyys.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Yliopiston valitsema vertaisoppimisen kumppani on Erasmus University Rotterdam, ja vertaisoppimisen kohde on laatukulttuurin parantaminen tohtorikouluissa.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Hilla Vuori

Hilla Vuori

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5538 Helsinki