Yhteenvetoa korkeakoulujen auditoinneista

Korkeakoulutus
Opiskelija opiskelee työpöydän ääressä.

Karvissa on tehty yhteenvetoa korkeakoulujen kolmannen auditointikierroksen (2018–) puolivälin tuloksista.  Yhteenvedon tavoitteena on auditointiraportteihin perustuen muodostaa kokonaiskuva ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen laadunhallinnan piirteistä, vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Laatua kehittämässä -julkaisu (2022) tiivistää kolmannen kierroksen auditointien keskeiset piirteet. Seuraava tiivistelmä auditointien tuloksista tehdään kolmannen auditointikierroksen lopussa.

Laatu hallussa -julkaisussa (2019) esitettiin toisen auditointikierroksen yhteenvedon keskeiset havainnot.

Esityksiä 

Lisätietoja auditointien yhteenvedosta

Mira Huusko

Mira Huusko

Johtava arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki