Arviointi kiusaamisen vastaisen toiminnan toteutumisesta sekä lasten kiusaamisen vastaisista ja sosioemotionaalisia taitoja tukevista menetelmistä varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus

Hankkeessa arvioidaan kiusaamisen vastaisia ja lasten sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen vastaisilla menetelmillä tarkoitetaan tässä arvioinnissa sellaisia varhaiskasvatukseen suunnattuja menetelmiä, joiden tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäisy, kiusaamiseen puuttuminen tai kiusaamisen jälkihoito, eli tarpeenmukaisen tuen järjestäminen kiusaamistilanteen jälkeen. Lisäksi arvioinnilla tuotetaan tietoa siitä, miten lasten kiusaamisen vastaisia ja sosioemotionaalisia taitoja tukevia menetelmiä hyödynnetään varhaiskasvatuksessa. 

Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa erilaisista menetelmistä ja niiden toimivuudesta sekä tuloksellisuudesta. Arvioinnin avulla levitetään tietoa erilaisten menetelmien käytettävyydestä, jotta varhaiskasvatuksen järjestäjät ja päiväkodit voisivat valita itselleen sopivimmat menetelmät. Arvioinnin tarkoituksena ei ole asettaa erilaisia kiusaamisen vastaisia menetelmiä vastakkain tai vertailla niiden paremmuutta, vaan levittää tietoa eri menetelmien hyvistä käytänteistä ja tuoda esiin niiden kehittämistarpeita.

Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten kiusaamisen vastaista työtä tehdään varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen vastainen työ kattaa päiväkodissa vallitsevan toimintakulttuurin sekä ryhmän henkilöstön toiminnan, kuten vuorovaikutuksen ja yhdessä sovitut käytännöt. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin perusopetuksessa käytössä olevia kiusaamisen vastaisia menetelmiä. Lisätietoja arvioinnista löytyy hankkeen sivustolta. Linkki sivustolle 

Menetelmien hakuaika oli  2.10-3.11.2023. Lue lisää hausta klikkaamalla tästä linkistä.

Arvioinnin seuraavaan vaiheeseen valittiin mukaan seuraavat kiusaamisen vastaiset menetelmät:

 • Ihmeelliset vuodet - TCM ryhmänhallintamenetelmä
 • MiniVerso
 • Huomaa hyvä!
 • Pisarapuuttuminen
 • SAGA - Lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa
 • PIKI-toimintamalli
   

Arviointiryhmä:

 • Niina Junttila, professori, Turun yliopisto
 • Mikko Tiihonen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Joensuu
 • Maria Stoor-Grenner, asiantuntija, Folkhälsan
 • Miia Sainio, Yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto

Arvioinnin hankesuunnitelma löytyy tästä linkistä .

Arvioinnin tietosuojailmoitus löytyy tästä linkistä. 

Arvioinnin kyselyt löytyvät alla olevista linkeistä.

Helmikuussa järjestettyjen arviointiklinikkojen suomenkieliset materiaalit löytyvät tästä linkistä. 

Lisätietoja: 

Sivi_Harkoma
Arviointiasiantuntija

Arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin:

 • Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen
 • Jatkuvan kehittämisen tukeminen
 • Yhdenvertaisuuden edistäminen