Vaasan yliopiston auditointi 2024

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Vaasan yliopiston auditoinnin. Kaksipäiväinen auditointivierailu Vaasan yliopistoon tehdään 25.-26.9.2024 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla joulukuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • professori Tatjana Volkova, BA School of Business and Finance, Riika, Latvia
  • professori Hans Gruber, University of Regensburg, Saksa
  • toimitusjohtaja Siamäk Naghian, Genelec
  • väitöskirjatutkija Kateryna Suprun, Tampereen yliopisto.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin, 
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua. 

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Vaasan yliopiston valitsema valinnainen arviointialue koulutusohjelmien portfolion hallinta.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Vaasan yliopiston valitsema vertaisoppimisen kumppani ovat Jönköpingin yliopisto, ja vertaisoppimisen kohde on kansainvälinen opiskelijarekrytointi.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

 

Mira Huusko

Mira Huusko

Johtava arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5565 Helsinki