Korkeakoulujen auditointien aikataulu 2018–2024

Korkeakoulutus

Korkeakouluja pyydetään ilmoittautumaan Karvin 3. kierroksen auditointiin 2 vuotta ennen korkeakoulun auditointileiman umpeutumista. Korkeakoulun valinnan mukaisesti auditoinnin toteuttaa kansallinen tai kansainvälinen auditointiryhmä. Karvi toteuttaa auditointeja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Karvi toteuttaa myös tilauksesta ulkomaalaisten korkeakoulujen auditointeja.

Karvin auditointiin ilmoittautuneet korkeakoulut

Päivittyvä taulukko.

Korkeakoulu

auditointivierailun ajankohta

Yrkeshögskolan Novia (kv)syksy 2018
Jyväskylän ammattikorkeakoulukevät 2019
Kajaanin ammattikorkeakoulusyksy 2020
Jyväskylän yliopistosyksy 2020
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusyksy 2020
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (kv)kevät 2021
Vaasan ammattikorkeakoulu (kv)kevät 2021
University of Graz, Itävalta (kansainvälinen tilausauditointi)kevät 2021
Helsingin yliopisto (kv)syksy 2021
Satakunnan ammattikorkeakoulusyksy 2021
Tampereen ammattikorkeakoulusyksy 2021
Seinäjoen ammattikorkeakoulusyksy 2021
Lapin yliopistosyksy 2021
Savonia-ammattikorkeakoulukevät 2022
Laurea-ammattikorkeakoulukevät 2022
Turun ammattikorkeakoulukevät 2022
Hämeen ammattikorkeakoulu (kv)kevät 2022
Åbo Akademi (kv)kevät 2022
Metropolia Ammattikorkeakoulu (kv)syksy 2022
Itä-Suomen yliopisto (kv)syksy 2022
Aalto-yliopisto (kv)kevät 2023
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (kv)kevät 2023
Centria-ammattikorkeakoulukevät 2023
Lapin ammattikorkeakoulukevät 2023
Maanpuolustuskorkeakoulukevät 2023
Hanken Svenska handelshögskolan (kv)kevät 2023
Tampereen yliopistokevät 2023
Turun yliopisto (kv)kevät 2023
Arcada (kv)syksy 2023
Poliisiammattikorkeakoulusyksy 2023
Karelia-ammattikorkeakoulusyksy 2023
University of Ljubljana, Slovenia (kansainvälinen tilausauditointi)syksy 2023
Oulun yliopisto (kv)syksy 2023
Taideyliopistokevät 2024
Oulun ammattikorkeakoulukevät 2024
LAB-ammattikorkeakoulukevät 2024
Humanistinen ammattikorkeakoulukevät 2024
Vaasan yliopisto (kv)Syksy 2024

Lisätietoja ja auditointiin ilmoittautuminen

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki