Ledningen inom småbarnspedagogiken − nuläge, styrkor och utvecklingsområden

Småbarnspedagogik

I utvärderingen granskas ledningen av och ledningssystemen för den finländska småbarnspedagogiken. Utvärderingen genomförs i två skeden åren 2020–2023.

I utvärderingens första skede (2020–2021) kartlades nuläget i fråga om ledningen av småbarnspedagogiken. Material för utvärderingen samlades in genom två olika enkäter, varav den första riktade sig till kommunernas högsta tjänsteinnehavare med ansvar för småbarnspedagogiken och den andra till daghemsföreståndare och handledare för familjedagvården. En rapport om utvärderingens första skede publicerades i slutet av 2021.

I utvärderingens andra skede (2022–2023) fokuserar man både på småbarnspedagogikens organisationsstrukturer och på organisationskulturen som möjliggörare av daghemsföreståndarens arbete. I utvärderingens första skede noterade man att daghemsföreståndarens arbete innehåller många arbetsuppgifter och att det också finns mycket variation i uppgiftsfältet. Utifrån dessa observationer strävar man efter att närmare fördjupa sig i de faktorer som kan främja ledningsarbetet. På basis av det första skedet fokuserar man särskilt på föreståndarens möjligheter att påverka sitt arbete, föreståndarens ställning i organisationen och reservledningssystem. Hösten 2022 samlas både kvalitativt och kvantitativt utvärderingsmaterial in för utvärderingen.

Publikationer

  • Tillsammans försöker vi skapa den bästa möjliga småbarnspedagogiken och kvalitet i varje barns dag. Småbarnspedagogikens mångahanda ledningsstrukturer och ledarskap (med sammandrag på svenska) (2021): Länk
  • Nyckeltal för ledningen av småbarnspedagogiken (Statistikrapport 2021). I statistikrapporten presenteras centrala nyckeltal för ledningen av småbarnspedagogiken: Länk
  • Daghemsföreståndarens arbete: Ledningshelheter, strukturer för vice ledarskap och
    förväntningar på föreståndarens arbete (Rapport 2023): Linkki

Utvärderingen gäller NCU:s tyngdpunkter

  • Främjande av ett välfungerande utbildningssystem
  • Utveckling av lärande och kompetens
  • Främjande av likvärdighet

Information om NCU:s tyngdpunkter.

Ytterligare information:

Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Utvärderingsexpert
Småbarnspedagogik
+358 29 533 5582 Helsingfors