Kannanotot ja lausunnot

Lausunto
Diaarinumero OPH-1144-2022 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (jäljempänä Karvi) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausuntonsa koskien osaamisen kohtaanto-ongelmaa. Karvin…