Kannanotot ja lausunnot

Lausunto
Diaarinumero OPH-4028-2022 Lausunnon tiivistelmä Laadunhallinnan tavat ja vastuutahot Karvi pitää lukiokoulutuksen laatustrategiaa hyvänä pohjana lukiokoulutuksen laadunhallinnan tukemiseksi…