Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi (2018–2021)

Varhaiskasvatus

Pääministeri Juha Sipilän hallitus käynnisti vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kokeilun tavoitteena oli lisätä viisivuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumista varhaiskasvatukseen sekä vaikuttaa suotuisasti heidän huoltajiensa työllistymiseen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa päätettiin laajentaa kokeilua.

Karvin toteuttaman arvioinnin tehtävänä oli selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin tarkoitus oli tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja selvittää vaikuttaako varhaiskasvatuksen maksuttomuus lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen. Lisäksi arvioinnin tarkoitus oli tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen järjestäjille maksuttoman kokeilun järjestämisestä paikallisen kehittämistyön tueksi. Jotta kokeilun mahdollisista vaikutuksista voitiin saada tietoa aineistoa kerättiin kokeilukuntien lisäksi myös kunnista, jotka eivät osallistuneet kokeiluun.

Kokeilun kolmas vaihe ja yhteenveto (2020-2021)

Kolmannen vaiheen arviointitulokset ja yhteenveto julkaistiin 18.11.2021. Kokeilun kolmannessa vaiheessa tarkasteltiin viisivuotiaiden ja heitä nuorempien lasten varhaiskasvatukseen osallistumista, kotihoidon tuen käyttöä ja tukeen liitettävän kuntalisän vaikutusta perheiden varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon ratkaisuihin sekä varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Yhteenvedossa tarkasteltiin maksuttomalle varhaiskasvatuskokeilulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kokeilun kaikkien kolmen vaiheen osalta.

Kokeilun toinen vaihe (2019-2020)

Kokeilun toisessa vaiheessa kokeilu laajeni siten, että mukana oli yhteensä 26 kuntaa: Espoo, Halsua, Harjavalta, Helsinki, Hämeenkyrö, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kirkkonummi, Kitee, Kotka, Lahti, Laitila, Leppävirta, Loviisa, Miehikkälä, Mäntyharju, Oulu, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Turku ja Vironlahti.

Kokeilun toinen vaihe keskittyi osallistumisasteessa tapahtuvien mahdollisten muutosten lisäksi tarkastelemaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta.

Kokeilun ensimmäinen vaihe (2018-2019)

Ensimmäisessä vaiheessa kokeiluun osallistuneissa 19 kunnassa oli yhteensä 12 400 viisivuotiasta lasta, mikä oli 20 prosenttia vuonna 2013 syntyneiden ikäluokasta. Ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat seuraavat kunnat: Harjavalta, Forssa, Miehikkälä ja Virolahti yhdessä, Turku, Somero, Leppävirta, Mäntyharju, Helsinki, Kempele, Iisalmi, Kotka, Salo, Oulu, Liperi, Sonkajärvi, Kitee, Kirkkonummi ja Taivassalo.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin muun muassa viisivuotiaiden lasten osallistumista varhaiskasvatukseen kokeilu- ja vertailukunnissa sekä sitä, kuinka kokeilukunnat olivat järjestäneet maksuttoman varhaiskasvatuksen.

Arviointiryhmän jäsenet (2020-2021):

  • Maarit Alasuutari, professori, Jyväskylän yliopisto
  • Päivi Koivisto, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki
  • Miia Saarikallio-Torp, tutkija, Kelan tutkimus
  • Mikael Nygård, professori, Åbo Akademi
  • Anna Siippainen, arviointiasiantuntija, Karvi, puheenjohtaja
  • Julia Kuusiholma-Linnamäki, arviointiasiantuntija, Karvi
  • Laura Lepola, arviointiasiantuntija, Karvi

Arvioinnin hankesuunnitelma:

Lisätietoja: