Yhteenveto viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnista vuosina 2018–2021

Järjestelmäarviointi Teema-arviointi Tiivistelmä Varhaiskasvatus

Yhteenveto viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arvioinnista vuosina 2018–2021

Julia Kuusiholma-Linnamäki & Anna Siippainen
2021
suomi