Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun kolmannen vaiheen arviointi

Arviointiraportti Järjestelmäarviointi Teema-arviointi Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen osallistuminen ja kuntien vaihtelevat palvelujärjestelmät

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun kolmannen vaiheen arviointi

Julia Kuusiholma-Linnamäki, Anna Siippainen, Laura Lepola, Jari Metsämuuronen, Maarit Alasuutari, Päivi Koivisto, Mikael Nygård & Miia Saarikallio-Torp
2021
suomi