Arviointi ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmästä ja sen kehittämisestä

Ammatillinen koulutus

Arvioinnissa selvitetään, miten toimivia ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisen prosessit ovat työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi tuotetaan tietoa tutkintojärjestelmän toimivuudesta ja siitä, mitkä tekijät tutkintojärjestelmässä edistävät ja rajoittavat koulutuksen saavutettavuutta ja osaamisen kehittämistä opinto- ja urapolun eri vaiheissa.

Arviointitiedon hankinta

Arvioinnissa kerätään aineistoa muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja työelämätoimikuntien edustajilta sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä. Lisäksi hyödynnetään olemassa olevaa tilasto- ja rekisteriaineistoa.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjistä noin puolet on valittu mukaan arviointiin. Koulutuksen järjestäjiltä kerätään tietoa kyselyllä syyskuussa 2023. Niitä koulutuksen järjestäjiä, joita arviointi koskee, on tiedotettu asiasta.

Arvioinnin toteuttamisen tueksi järjestämme ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteyshenkilöille kaksi samansisältöistä infotilaisuutta tiistaina 22.8.2023 klo 9–10 ja keskiviikkona 6.9.2023 klo 14–15. Tilaisuudet ovat vapaaehtoisia eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tilaisuudet toteutetaan Teamsilla ja osallistumislinkit ovat alla:

Arviointiryhmä

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

  • Jaana Antila, lehtori, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.
  • Christer Burman, lehtori, VAMIA, Vaasan kaupunki.
  • Mirja Hannula, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK.
  • Jatta Herranen, pedagoginen johtaja, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria.
  • Seija Katajisto, vararehtori, Koulutuskeskus Salpaus.
  • Mikko Laakkonen, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK.

Arvioinnissa tuotettua aineistoa

Lisätietoja arvioinnista

Jani Goman

Jani Goman

Arviointineuvos
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5505 Jyväskylä

Paula Kilpeläinen

Johtava arviointiasiantuntija
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5557 Helsinki