Pedagogisia jatkumoita ja ilmaisun iloa! Viisivuotiaiden pedagogiikka ja taito- ja taidekasvatuksen nykytila varhaiskasvatuksessa (2021)

Varhaiskasvatus
  • Raportti (2021): Linkki
  • Korona varhaiskasvatuksen arjessa -tiivistelmä (2021): Linkki
     

Arvioinnissa selvitettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiantona viisivuotiaiden pedagogiikkaa sekä taito- ja taidekasvatuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Toimeksiannon tavoitteet olivat kaksitahoiset. Ensimmäisenä tavoitteena oli tuottaa nykytilanteen kuvaus ja siihen perustuvat kehittämissuositukset viisivuotiaiden lasten pedagogiikasta ja sen toteuttamisesta valtakunnallisesti Manner-Suomen osalta. Arvioinnin toisena tavoitteena oli taito- ja taidekasvatuksen nykytilanteen kartoittaminen varhaiskasvatuksessa. Toimeksianto sisälsi myös taito- ja taidekasvatuksen vahvistamista koskevat kehittämissuositukset.

Korona varhaiskasvatuksen arjessa -tiivistelmässä kuvataan pandemian aiheuttamia rajoituksia ja niiden pohjalta syntyneitä uusia toimintatapoja varhaiskasvatuksen henkilöstöltä kerätyn laadullisen aineiston valossa. Tiivistelmän tavoitteena on yhtäältä toimia henkilöstön tukena pandemian jälkeiseen arkeen palaamisessa ja toisaalta myös varautumisessa sen jatkumiseen tai uusiutumiseen.

Lisätietoja:

Tuomas Sarkkinen

Tuomas Sarkkinen

Arviointiasiantuntija
Varhaiskasvatus
+358 29 533 5582 Helsinki