Kehittävä arviointi maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäyntivalmiuksia tukevassa toimenpideohjelmassa (KIEPPI)

Esi- ja perusopetus

Karvi toteuttaa kehittävän arvioinnin maahanmuuttotaustaisten oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia perusopetuksessa tukevaan toimenpideohjelmaan vuosina 2022–2024.

Toimenpideohjelmalla vahvistetaan valmistavaa opetusta, oman äidinkielen opetusta ja S2/R2 -opetusta. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa erityisesti vuosiluokkien 7–9 maahanmuuttotaustaisten oppilaiden kielitaitoa ja vähäiset koulunkäyntivalmiudet omaavien oppilaiden perustaitoja. Toimenpiteissä tarkastellaan sekä pedagogisia että opetuksen järjestämiseen ja oppimisen tukeen liittyviä käytänteitä. Lisäksi pohditaan tarpeellisia lainsäädännöllisiä ja rakenteellisia muutoksia.

Osana toimenpideohjelmaa Opetushallitus asetti keväällä 2022 haettavaksi 12 miljoonaa euroa valtionavustuksena opetuksen järjestäjien kehittämishankkeisiin. Karvin tehtävänä on toimenpideohjelmassa tukea, seurata ja arvioida 60 kehittämishankkeen toteutusta yhdessä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Toimenpideohjelman kehittävällä arvioinnilla tuetaan opetuksen järjestäjien pitkäjänteistä kehittämistyötä, toiminnan vaikuttavuutta ja tähdätään pysyvien toimintamallien luomiseen. Kehittävän arvioinnin avulla Karvi tuottaa tiivistelmän ja toimenpidesuosituksia, jotka kohdistuvat alue- ja valtionhallinnon sekä opetuksen järjestäjän ja koulun tasoille.

Karvin vuoden 2020–2023 koulutuksen arviointisuunnitelmassa on asetettu painopisteitä, joihin arviointisuunnitelmakauden arvioinneissa tuotetaan tietoa. Arviointi tuottaa tietoa painopisteisiin yhdenvertaisuuden edistäminen, oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä koulutusjärjestelmän toimivuuden edistäminen.

Tietosuojaseloste:

Lue lisää:

Kehittävä arviointi Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa

Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden perustaitojen ja opetuskielen vahvistaminen – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5549 Helsinki

Tanja Laimi

Arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut
+358 29 533 5567 Helsinki