Varhaiskasvatus­suunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi – Varhaiskasvatus­suunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt (2018)

Varhaiskasvatus
  • Raportti:  Linkki (linkki päivittyy)

Arviointi oli kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin ensimmäinen osa. Arvioinnilla tuotettiin tietoa varhaiskasvatussuunnitelmakokonaisuuden (perusteet, paikallinen suunnitelma ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelma) toimivuudesta, paikallisten suunnitelmien laadintaan liittyvistä prosesseista sekä suunnitelmien sisällöistä.

Tietoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanosta kerättiin kyselyllä kaikilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palveluntuottajilta sekä yksityisiltä perhepäivähoitajilta, jotka
ovat osa yksityistä palveluntuotantoa. Lisäksi arvioitiin paikallisia ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmia. Kunnallisten varhaiskasvatuksen järjestäjien vastausprosentti oli 91, yksityisten palveluntuottajien 57 ja yksityisten perhepäivähoitajien 60.

Arvioinnin toisessa vaiheessa vuosina 2018–2019 tarkasteltiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteumista varhaiskasvatuksen henkilöstön kannalta. Toinen vaihe täydensi tämän arvioinnin tuloksia ja muodostaa kokonaiskäsityksen varhaiskasvatussuunnitelmien toimivuudesta sekä toteutumisesta.

Arvioinnin toteuttamisesta vastasi arviointiryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila. Muut jäsenet olivat päiväkodin johtaja Mervi Eskelinen Helsingin kaupungilta, varhaiskasvatusjohtaja Lillemor Gammelgård Vaasan kaupungilta, professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta, tutkijatohtori Maiju Paananen Tampereen yliopistosta ja opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksessa arvioinnin toteutuksesta vastasi Laura Repo, tilastollisista menetelmistä vastasi erityisasiantuntija Jukka Marjanen ja arviointisuunnittelijana toimi 27.12.2017 alkaen Anne Kivistö. Toisen osan dokumenttiaineiston sisällönanalyysin on toteuttanut ja raportoinut yliopisto-opettaja ja väitöstutkija Hanna Hjelt.

Lisätietoja