Lasten osallisuus varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja arvioinnissa – Tiivistelmä (2022)

Varhaiskasvatus

Julkaisu: Linkki

Karvi teetti vuonna 2021 systemaattisen tutkimuskatsauksen, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisia lasten osallisuutta vahvistavia menetelmiä varhaiskasvatuksen tutkimuksissa on käytetty. Katsauksen toteuttivat Marleena Mustola ja Eija Sevón Jyväskylän yliopistosta ja se julkaistaan myöhemmin tieteellisenä tutkimusartikkelina (Sevón, Mustola, Siippainen & Vlasov, tulossa).

Tämä tiivistelmäjulkaisu perustuu tutkimuskatsauksen pohjalta kirjoitettuun tutkimusartikkeliin. Julkaisussa esitellään menetelmiä, joiden avulla lasten osallisuutta varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja arvioinnissa voidaan vahvistaa. Julkaisuun on koottu Karvin koordinoiman varhaiskasvatuksen arviointiverkoston jäseniltä kerättyjä käytännön esimerkkejä ja vinkkejä siitä, miten lapset ovat olleet mukana suunnittelemassa ja arvioimassa arjen toimintaa. Julkaisu sisältää myös pohdintakysymyksiä, joiden tarkoituksena on haastaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä pohtimaan, miten lasten osallisuus oman lapsiryhmän toiminnassa toteutuu.

Lisätietoja: