Karvin strategia tekstimuodossa

Visio

Karvi on asiantunteva arvioija ja rohkea keskustelija.

Strategiset tavoitteet

  • Tuotamme koulutuksesta tietoa, ymmärrystä ja osaamista, jotka lisäävät luottamusta ja johtavat viisaisiin ratkaisuihin.
  • Arviointimme suuntautuvat tulevaisuuteen ja ovat kehittäviä, monipuolisia ja osallistavia.
  • Edistämme yhteiskunnan ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävää kehitystä.

Kasvatus- ja koulutusjärjestelmän osat ja koulutusasteet

  • varhaiskasvatus
  • esi- ja perusopetus
  • lukiokoulutus
  • ammatillinen koulutus
  • korkeakoulutus
  • vapaa sivistystyö
  • taiteen perusopetus

Karvin toimintaa ohjaavat arvot

Luotettava

Perustamme arviointimme vahvaan asiantuntemukseen ja systemaattisesti kerättyyn tietoon.

Riippumaton

Toimimme itsenäisesti ja tuloksissamme sekä johtopäätöksissämme olemme vapaita ulkopuolisista vaikutuksista.

Avoin

Työskentelemme vuorovaikutteisesti periaatteemme, kriteerimme ja toimintatapamme näkyviksi tehden.

Rohkea

Tartumme vaikeisiin aiheisiin, otamme kantaa ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Karvin vaikuttavuustavoitteet

Tahdomme
• edistää oppimista ja osaamista
• lisätä koulutuksen yhdenvertaisuutta
• parantaa koulutusjärjestelmän toimivuutta
• kehittää kasvatuksen ja koulutuksen laatua.