Vuonna 2015 käynnissä olevat arvioinnit ja hankkeet

Toimintakertomus Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Varhaiskasvatus

Vuonna 2015 käynnissä olevat arvioinnit ja hankkeet

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
suomi