Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013

Arviointiraportti Oppimistulokset Esi- ja perusopetus

Ruotsin kielen A-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013

Raili Hildén & Juhani Rautopuro
2014
suomi