Matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen lopussa 2015 – tiivistelmä

Oppimistulokset Tiivistelmä Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus

Matemaattinen osaaminen toisen asteen koulutuksen lopussa 2015 – tiivistelmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
2017
suomi