Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Tiivistelmä

Arviointiraportti Järjestelmäarviointi Teema-arviointi Tiivistelmä Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus

Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa koulutusjärjestelmässä – Tiivistelmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
2015
suomi