Saamen kielten etäopetuspilotin toimintamallin arviointi (2021–2022)

Esi- ja perusopetus
Kuvituskuva. Oppilas verkko-oppitunnilla opettajan kanssa.
Kuva: iStockphoto/FatCamera

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi, toteutti saamen kielten (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) etäopetuspilotin arvioinnin vuonna 2022. Arvioinnissa selvitettiin elokuussa 2018 alkaneen etäopetuspilotin toimivuutta opetuksen järjestäjän, koulujen, opettajien ja oppilaiden näkökulmasta. Etäopetuspilottia rahoittaa opetus ja kulttuuriministeriö ja sen koordinoinnista vastaa Saamelaiskäräjät.

Arviointia varten järjestettiin haastatteluita ja kuulemistilaisuuksia alkuvuodesta 2022 Teamsin välityksellä. Lisäksi tietoa kerättiin opetuksen järjestäjille, opettajille ja oppilaille suunnatuilla kyselyillä.

Kerätyn aineiston pohjalta Karvi laati yhteenvetoraportin toimintamallin jatkamisen pohtimiseksi.

Karvin arviointisuunnitelmassa hanke liittyy painopisteisiin yhdenvertaisuuden edistäminen, oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen.

Arvioinnin tulostiedotteet saameksi (18.1.2023):

Lisätietoja antaa:

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5549 Helsinki