Ajankohtaista

Lausunto
Diaarinumero OPH-4028-2022 Lausunnon tiivistelmä Laadunhallinnan tavat ja vastuutahot Karvi pitää lukiokoulutuksen laatustrategiaa hyvänä pohjana lukiokoulutuksen laadunhallinnan tukemiseksi…
Lausunto
Diaarinumero OPH-1144-2022 Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (jäljempänä Karvi) kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausuntonsa koskien osaamisen kohtaanto-ongelmaa. Karvin…