Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa – Tiivistelmä

Tiivistelmä Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus

Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa – Tiivistelmä

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2019
suomi