Yrkeshögskolan Arcadan auditointi 2023

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Yrkeshögskolan Arcadan auditoinnin. Arcadan auditointivierailu toteutetaan 24.-25.10.2023. Auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla tammi-/ helmikuussa 2024.

Auditoinnin toteuttaa auditointiryhmä:

  • Professori Eva Åkesson, Lundin yliopisto, Ruotsi (puheenjohtaja)
  • Koulutusvaradekaani Trine Bjerva, Högskolan i Innlandet, Norja
  • Opiskelija Jussi Laitinen, Helsingin yliopisto ja Hanken, Suomi
  • Projektijohtaja Janne Wikström, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Suomi.

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnin tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Arcada on valinnut TKI-prosessien johtaminen ja ohjaus yhdeksi arviointialueeksi.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Arcadan vertaisoppimisen kumppani on Høyskolen Kristiania ja vertaisoppimisen kohde on TKI-prosessit.

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki