Ljubljanan yliopiston auditointi 2023-2024

Korkeakoulutus

Karvi toteuttaa Ljubljanan yliopiston auditoinnin. Arviointi on osa Karvin maksupalvelutoimintaa.

Kolmipäiväinen auditointivierailu yliopistoon toteutetaan 10.-12.10.2023 ja auditointiraportti julkaistaan Karvin digitaalisella auditointialustalla helmikuussa 2024. Auditoinnin toteuttaa kansainvälinen arviointiryhmä englannin kielellä.

Auditoinnin toteuttaa viisihenkinen auditointiryhmä:

  • Vararehtori Marja Sutela, Tampereen yliopisto (pj), Suomi
  • Apulaisprofessori Lena Gumaelius, Kungliga Tekniska Högskolan, Ruotsi
  • Opiskelija Damon Mohebbi, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Saksa
  • Osastonjohtaja Attila Pausits, Danube University Krems, Itävalta
  • Johtaja Marja-Leena Rinkineva, Helsingin kaupunki, Suomi

Auditoinnin tehtävänä on

  • arvioida, vastaako korkeakoulun laatutyö eurooppalaisia laadunvarmistuksen peri­aatteita,
  • arvioida, tuottaako laatujärjestelmä strategian toteuttamisen ja toiminnan jatku­van kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaista tietoa ja johtaako se vaikuttaviin kehittämistoimenpiteisiin,
  • rohkaista korkeakouluja kansainvälisyyteen, kokeiluihin ja luovaan ilmapiiriin sekä
  • kerryttää avointa ja läpinäkyvää tietoa suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä.

Korkeakoulun auditoinnissa tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

Auditointi kattaa korkeakoulun perustehtävät, eli koulutuksen, tutkimuksen/TKI-toiminnan ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen. Korkeakoulujen kehittämistä tukee auditointimallissa korkeakoulujen mahdollisuus valita yksi arviointialue. Ljubljanan yliopisto on valinnut teeman QA of the Joint Educational Offer valinnaiseksi arviointialueeksi.

Auditointiin sisältyy vertaisoppimisen menetelmä. Yliopiston vertaisoppimisen kumppani on EUTOPIA-verkosto ja vertaisoppimisen kohde on QA of the Joint Educational Offer.
 

Karvin auditoinnit toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti. Kehittävän arvioinnin tavoitteena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan korkeakoulun toiminnan vahvuuksia, hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohteita. Tavoitteena on myös tukea korkeakouluja niiden omien tavoitteiden saavuttamisessa ja luoda näin edellytyksiä korkeakoulujen jatkuvalle kehittymiselle.

Auditoinnin yhteyshenkilö Karvissa

Kati Isoaho

Kati Isoaho

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5501 Helsinki