Sidosryhmäkysely 2018

Karvi teetti syksyllä 2018 sidosryhmäkyselyn keskeisimpien sidosryhmiensä parissa. Kyselyn kohderyhmään kuului varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja, opetushallinnon edustajia, yhteiskunnallisia toimijoita, opetuksen ja kasvatuksen parissa työskentelevien järjestöjen sekä työelämätoimijoiden ja -järjestöjen edustajia.

Kyselyssä selvitettiin mm. miten eri sidosryhmät kokevat yhteistyön Karvin kanssa ja millaista tietoa he toivovat Karvin tuottavan. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin sidosryhmäyhteistyön ja -viestinnän onnistumista sekä Karvin mainetta eri sidosryhmien parissa.

Karvin toiminta oli valtaosalle vastaajista tuttua ja yhteistyöhön Karvin kanssa oltiin tyytyväisiä. Vastaajat kertoivat hyödyntävänsä aktiivisesti Karvin tuottamaa tietoa. Parannusta toivottuun arviointien kuormittavuuteen ja tulosten viestintään.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Karvin toiminnan kehittämisessä. Karvissa tullaan panostamaan erityisesti arviointien tiedonkeruiden kuormittavuuden vähentämiseen sekä viestinnän kehittämiseen.

Tutustu sidosryhmäkyselyn tuloksiin alta.