Alkumittaus – Matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen ensimmäisen luokan alussa

Arviointiraportti Oppimistulokset Esi- ja perusopetus

Alkumittaus – Matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen ensimmäisen luokan alussa

Annette Ukkola & Jari Metsämuuronen
2019
suomi