Auditointien valitusmenettely

Korkeakoulutus

Karvin auditointiin tai uusinta-auditointiin osallistunut korkeakoulu voi tehdä pyynnön auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Menettelyn tavoitteena on turvata korkeakoulujen oikeudenmukainen kohtelu auditoinneissa ja taata tasapuolinen auditoinnin lopputulosta koskeva päätöksenteko. Se on luotu vastaamaan eurooppalaisia yhteisesti sovittuja arviointitoimijoiden laadunvarmistuksen periaatteita.

Menettely koskee auditointeja, joissa on sovellettu Karvin Korkeakoulujen auditointikäsikirjaa 2019-2024.

Pyyntö voi kohdistua seuraaviin korkeakoulujen arviointijaoston päättämiin arvioinnin tuloksiin:

1) korkeakoulu ei läpäise auditointia ja siltä edellytetään uusinta-auditointia; tai
2) korkeakoulu ei läpäise uusinta-auditointia.

Pyyntö voidaan tehdä sillä perusteella, että auditointi ei ole toteutunut auditointikäsikirjassa määritellyllä tavalla ja että se saattaa korkeakoulujen oikeudenmukaisen tai tasapuolisen kohtelun kyseenalaiseksi. Korkeakoulujen arviointijaoston päätökset auditointien lopputuloksista ovat luonteeltaan asiantuntijalausuntoja. Ne eivät ole hallinnollisia päätöksiä, eikä niistä voi valittaa hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Menettely on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Auditoinnin valitusmenettelyn asiantuntijaryhmä 2019–2024

  • Laatupäällikkö Tarja Hettula, Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Rehtori emerita Anneli Pirttilä, korkeakoulujen arviointijaoston jäsen (2014–2018)
  • Rehtori Pertti Puusaari, Hämeen ammattikorkeakoulu

Henkilökohtaiset varajäsenet:

  • Erityisasiantuntija Kari Seppälä, Turun yliopisto (Hettula)
  • Johtaja Eva Maria Raudasoja, Oulun yliopisto, korkeakoulujen arviointijaoston jäsen (2014–2018), (Pirttilä)
  • Tietotuotannon asiantuntija Mikko Penttinen, Karelia ammattikorkeakoulu (Puusaari)

Lisätietoja menettelystä

Mirella Nordblad

Mirella Nordblad

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Korkeakoulutus
+358 29 533 5541 Helsinki