Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (2019)

Varhaiskasvatus
  • Lataa raportti tästä: Linkki
  • Lataa tiivistelmä tästä: Linkki

Arviointi oli kaksiosaisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoa koskevan arvioinnin toinen osa. Arvioinnissa tuotettiin tietoa varhaiskasvatuksen laadusta arvioimalla varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista sekä päiväkotien että perhepäivähoidon arjessa. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden asettamat tavoitteet toteutuvat päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä raportoida niitä tekijöitä, jotka edistävät tai estävät perusteiden toteutumista.

Tietoa varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta kerättiin kyselyillä kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen johtajilta, opettajilta ja lastenhoitajilta sekä kunnallisilta perhepäivähoitajilta.
Vastaajat valittiin kolmiasteisella ryväsotannalla. Arvioinnin kohteena oli varhaiskasvatuksen henkilöstön pedagoginen toiminta, jota he itse arvioivat suhteessa varhaiskasvatussuunnitelman
perusteissa asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi henkilöstö arvioi myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden sisältöä sekä niitä rakenteellisia tekijöitä, jotka mahdollistavat suunnitelmien toteutumisen.

Aineisto oli sekä määrällinen että laadullinen. Henkilöstön vastausprosentti oli 54, päiväkotien johtajien 60 ja perhepäivähoitajien niin ikään 54.

Arvioinnin toteuttamisesta vastasi arviointiryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila. Muut jäsenet olivat yliopistonopettaja Mervi Eskelinen Jyväskylän yliopistosta (3.6.2019 alkaen ylitarkastaja Valvirasta), varhaiskasvatusjohtaja Lillemor Gammelgård Vaasan kaupungilta (30.4.2019 saakka), professori Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopistosta, tutkijatohtori Maiju Paananen Tampereen yliopistosta ja opetustoimen ylitarkastaja Jyri Ulvinen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksessa arvioinnista vastasi arviointineuvos Laura Repo, tilastollista analyyseistä vastasi erityisasiantuntija Jukka Marjanen ja arviointisuunnittelijana toimi Anne Kivistö. Laadullisen arvioinnin analyysiin ja raportointiin on lisäksi osallistunut yliopisto-opettaja Hanna Hjelt Tampereen yliopistosta. Lisäksi aineiston analyysiin osallistui korkeakouluharjoittelija Sini Leikkola.

Lisätietoja