Tilastoraportti varhaiskasvatuksen järjestämisestä 2019

Varhaiskasvatus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on kerännyt tilastotietoja kunnallisten järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien toteuttamasta varhaiskasvatuksesta. Tiedot on kerätty kaikista Manner-Suomen kunnista (n=295, vastausprosentti 100). Lukumäärät kuvaavat tilannetta tammikuussa 2019. Karvi julkaisi vastaavat tiedot ensimmäisen kerran joulukuussa 2017.

Järjestäjät ja palveluntuottajat

Manner-Suomessa on 295 kuntaa ja 300 kunnallista varhaiskasvatuksen järjestäjää. 159:ssä (54 %) kunnassa toimii yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia.

 • 93,2 %: 275 kunnassa järjestettiin kunnallista ja/tai yksityistä perhepäivähoitoa sisältäen ryhmäperhepäivähoidon.
 • 47,5 %: 140 kunnassa oli käytössä yksityisen hoidon tuki sisältäen mahdollisen yksityisen hoidon tuen kuntalisän.
 • 39 %: 115 kunnassa järjestettiin avointa varhaiskasvatusta.
 • 34,9 %: 103 kuntaa järjesti varhaiskasvatusta ostopalveluna.
 • 31,2 % 92 kunnassa oli käytössä palveluseteli.

Kunnalliset ja yksityiset päiväkodit

Manner-Suomessa on yhteensä 3 617 päiväkotimuotoista toimipaikkaa. Näistä 2 624  (72,5 %) on kunnallisia päiväkoteja ja 993 (27,5 %) yksityisiä päiväkoteja.

Yksityiset palveluntuottajat

Yksityisiä varhaiskasvatuksen palveluntuottajia on yhteensä 468, joista yhdistyksiä 209 ja yrityksiä 259.

Palveluntuottajista:

 • 393:lla (84 %) oli yksi päiväkoti
 • 75:llä (16 %) enemmän kuin yksi päiväkoti (ketju)
  • joista 49:llä (65 %) oli 2-3 päiväkotia
  • 20:llä (27 %) oli 4-10 päiväkotia
  • kolmella (4 %) oli 10-20 päiväkotia
  • kolmella (4 %) oli yli 60 päiväkotia

Suurimmalla palveluntuottajalla oli 177 päiväkotia, mikä merkitsee 17,8 % kaikista yksityisistä päiväkodeista. Kolmella suurimalla yrityksellä oli yhteensä 356 päiväkotia, mikä merkitsee 35,9 % kaikista yksityisistä päiväkodeista. Yhdistysten omistamien ketjujen maksimikoko oli 6 päiväkotia.

Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitajat

 • Kunnallisia perhepäivähoitajia oli 4 611 (sisältäen ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelevät perhepäivähoitajat)
 • Yksityisiä perhepäivähoitajia oli 1 601 (sisältäen yksityisissä ryhmäperhepäiväkodeissa työskentelevät).

Lasten määrät palveluittain

Kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien kokoaikaisten ja osa-aikaisten lasten määrä oli yhteensä 271 927 (muutos vuodesta 2017 –3 638 lasta).

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien kokoaikaisten ja osa-aikaisten lasten määrä oli yhteensä 222 179 (muutos vuodesta 2017 −8 536 lasta). Yhteensä 81,7 %.

 • Kunnallisissa päiväkotimuotoisissa toimipaikoissa (70,9 %) oli 192 918 lasta.
 • Kunnallisessa perhepäivähoidossa (6,8 %) oli 18 529 lasta.
 • Kunnallisessa avoimessa varhaiskasvatuksessa (4,0 %) oli 10 732.

Yksityisen varhaiskasvatuksen piirissä olevien kokoaikaisten ja osa-aikaisten lasten määrä oli yhteensä 49 748 (muutos vuodesta 2017 +4 898 lasta). Yhteensä 18,3 %.

 • Palvelusetelimallilla toteutetussa varhaiskasvatuksessa oli 30 532 lasta.
 • Ostopalveluna toteutetussa varhaiskasvatuksessa oli 4 898 lasta.
 • Yksityisen hoidon tuella toteutetussa varhaiskasvatuksessa oli 14 318 lasta.

Lisätietoja