Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi

Lukiokoulutus

03/2016–04/2018

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut monin osin opiskeluhuoltoa ja parantanut opiskeluhuollon tilaa kokonaisuutena niin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Kehitettävää on kuitenkin edelleen esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisessa sekä opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden yhdenvertaistamisessa.

Arviointi kohdistui oppilas- ja opiskelijahuoltolain määrittämän opiskelijahuoltoa koskevan uudistuksen vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen sekä henkilöstön riittävyyteen ja palveluiden saatavuuteen. Arviointi kohdistui esi- ja perusopetukseen, toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen. Arviointi tuotti tietoa opiskelijahuollon tilasta ja sen vaikuttavuudesta opiskelijahuollon kehittämisen ja eduskunnan edellyttämän selvityksen perustaksi. Tuloksia voidaan käyttää opiskelijahuollon ja sen laadun kehittämisessä kansallisella ja paikallisella tasolla.

Arviointiaineisto kerättiin kyselyllä ja haastatteluilla keväällä 2017. Lisäksi pidettiin työpajoja tai arviointipaneeleja.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista (linkki päivittyy)
Raportti: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa (PDF) (linkki päivittyy)
Tiivistelmäjulkaisu: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa (PDF) (linkki päivittyy)

Video: Julkistamistilaisuus 14.3.2018 (2 t 49 min)

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Arviointi toteutettiin lisäksi näillä koulutussektoreilla

esi- ja perusopetus

ammatillinen koulutus

Lisätietoja

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5549 Helsinki