Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Lukiokoulutus

1/2018–01/2020

Arviointi kohdistui koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja koulutuksen kykyyn turvata nuorille joustavat siirtymät koulutusasteelta toiselle sekä tukea nuorten valintoja ja ennaltaehkäistä syrjäytymisriskejä.

Arvioinnissa tuotettiin tietoa:

 • nivelvaiheissa tapahtuvasta opiskelijoiden ohjauksesta,
 • opiskelijaksi hakeutumisen ja ottamisen prosesseista,
 • koulutuksen järjestäjien nivelvaiheyhteistyöstä eri toimijoiden kanssa, sekä
 • koulutuksen kyvystä tukea nuoria jatko-opintoihin ja ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä valinnoissa ja urasuunnittelutaitojen kehittymisessä.

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa 2018–2019 arvioitiin perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaihetta. Arviointi kohdistui perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Nivelvaiheen koulutuksista arvioinnissa olivat mukana lisäopetus (kymppiluokka), ammatilliseen koulutuksen valmentava koulutus (VALMA), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja kansanopistojen järjestämät vapaan sivistystyön pitkät opintolinjat.

Arviointiraportti ja tiivistelmät

Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. Arvioinnin loppuraportti.

Tiivistelmä suomeksi

Tiivistelmä ruotsiksi

Julkistamistilaisuus

Julkistamistilaisuuden 31.1.2020 tallenne

Hyväksy analytiikkaevästeet katsellaksesi upotettua YouTube-videota

Muuta evästeasetuksia

Karvissa hanketta koordinoi projektiryhmä, jonka jäseniä olivat:

 • Jani Goman, arviointineuvos, projektipäällikkö
 • Risto Hietala, erityisasiantuntija
 • Johanna Kiesi, arviointisuunnittelija
 • Niina Rumpu, arviointiasiantuntija

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui asiantuntijaryhmä, jonka jäseniä olivat:

 • Merja Hilpinen, ylitarkastaja, OKM, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
 • Hans Kankkonen, opinto-ohjaaja, Merenkurkun koulu, Vaasa (1.12.2018 alkaen)
 • Ismo-Olav Kjäldman, rehtori, Leppävaaran lukio, Espoo
 • Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto
 • Seija Nykänen, rehtori, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
 • Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, Suomen Kansanopistoyhdistys
 • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Oulun seudun ammattiopisto
 • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja, Vuoreksen koulu, Tampere
 • Anna Toni, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Raimo Vuorinen, projektipäällikkö, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Arviointi toteutettiin näillä koulutussektoreilla

ammatillinen koulutus

esi- ja perusopetus

lukiokoulutus

———————————————————————————–

Arvioinnin toisen vaiheen oli tarkoitus kohdistua toisen asteen ja korkeakoulutuksen nivelvaiheeseen. Koronakriisin vuoksi toinen vaihe peruuntui. Arvioinnin teemoja on sisällytetty muihin Karvin arviointeihin, kuten Lukion tila -arviointiin sekä Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa -arviointiin. Tarkempia tietoja näistä arvioinneista löytyy koulutuksen arviointisuunnitelmassa.

Lisätietoja

Jani Goman

Jani Goman

Arviointineuvos
Ammatillinen koulutus
+358 29 533 5505 Jyväskylä
Niina Rumpu

Niina Rumpu

Arviointiasiantuntija
Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5525 Jyväskylä