Matematiikan oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa, 9. lk

Esi- ja perusopetus

10/2014–04/2016

Matematiikan osaamisen taso on pysynyt ennallaan. Poikien matematiikan oppimistuloksissa havaittiin polarisoitumista eli tulosten jakaantumista ääripäihin. Myös koulujen arviointikäytänteissä on eroja.

Matematiikan perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi esitestattiin loka-marraskuun vaihteessa 2014 ja arviointikoe toteutettiin huhtikuussa 2015. Arvioinnin tulokset julkaistiin keväällä 2016.

Matematiikan arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava kuva matematiikan osaamisen tasosta. Arviointi suoritettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa arviointikoe suoritettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä versiona ja toisessa osassa koe tehtiin perinteisellä paperi-kynä versiolla. Tulokset arvioitiin sähköisesti. Lisäksi oppilaille, opettajille ja rehtoreille tehtiin taustakyselyt, joilla kerättiin tietoa matematiikan oppimistuloksiin vaikuttavista tekijöistä, kuten annetun opetuksen määrästä ja toteutustavoista, opetusjärjestelyistä ja oppilaiden opiskeluasenteista.

 
Raportti: Läksyt tekijäänsä neuvovat – Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2015 (PDF)  
Tiivistelmäjulkaisu: Läksyt tekijäänsä neuvovat (PDF) (linkki päivittyy) 

Lisätietoja matematiikan arvioinneista:

Jari Metsämuuronen

Jari Metsämuuronen

Johtava arviointiasiantuntija
Yhteiset kehittämispalvelut, Matematiikka, Metodologia
+358 29 533 5516 Helsinki