Läksyt tekijäänsä neuvovat

Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2015

Arviointiraportti Oppimistulokset Esi- ja perusopetus

Läksyt tekijäänsä neuvovat – Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla 2015

Sami Julin & Juhani Rautopuro
2016
suomi