Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä

Esi- ja perusopetus

03/2016–05/2019

Maahanmuuttajien integroitumista koulutukseen ja yhteiskuntaan halutaan tukea, mutta konkreettisia keinoja integraation edistämiseksi on ollut käytössä hajanaisesti. Karvi on selvittänyt integroitumista tukevia hyviä käytäntöjä kansainvälisesti, jotta maahanmuuttajien koulutusjärjestelmään integroitumista voitaisiin edistää. Hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi erilaiset yksilöllistä tukea tarjoavat verkkopalvelut sekä koulukseen ja työelämään integroitumista edistävät harjoitukset.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) vuosina 2016–2018 toteuttamassa arvioinnissa selvitettiin maahanmuuttajien koulutusjärjestelmään integroitumisen hyviä käytäntöjä. Selvityksen kohderyhmänä olivat erityisesti 14–21-vuotiaat ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajat. Kansainvälisiä hyviä käytäntöjä kartoitettiin Englannista, Irlannista, Norjasta, Saksasta ja Skotlannista.

Arvioinnin alussa tehtiin tarvekartoitus keskeisimmistä koulutusjärjestelmään integroitumisen haasteista. Tarvekartoituksen perusteella arvioinnissa keskityttiin neljään teemaan: koulun ja oppilaitoksen johtamiskäytänteisiin, perus- ja toisen asteen nivelvaiheeseen, oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa maahan tulleiden oppijoiden koulupolkujen haasteisiin sekä kotoutumiskoulutukseen.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista (linkki päivittyy) 

Raportti: Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä (PDF) 

Powerpoint-esitys arvioinnin tuloksista:

Lisätietoja

Salla Venäläinen

Salla Venäläinen

Yksikön johtaja
Johto ja hallinto, Yleissivistävä koulutus
+358 29 533 5549 Helsinki