Kaksi- ja monikielisyyden tarkastelu ruotsinkielisissä kouluissa

Esi- ja perusopetus

02/2017–12/2018

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kaksi- ja monikielisyyden arvioinnin ruotsinkielisissä kouluissa lukuvuoden 2017–2018 aikana. Noin puolet ruotsinkielisten koulujen oppilaista puhuu kotonaan ruotsin kielen lisäksi jotakin muuta kieltä tai pelkästään jotakin muuta kieltä kuin ruotsia.

Suomea ja ruotsia puhuvat kaksikieliset oppilaat muodostavat suurimman monikielisen ryhmän. Heidän osuutensa ruotsinkielisissä kouluissa on tällä hetkellä noin 44 %. Tarkastelun kohteena on kolme oppilasryhmää: 1) sellaiset oppilaat, jotka puhuvat kaksikielisesti suomea ja ruotsia, 2) sellaiset oppilaat, jotka puhuvat kotona ruotsia ja jotakin muuta kieltä kuin suomea, esimerkiksi venäjää, ja 3) sellaiset oppilaat, jotka kotona puhuvat pelkästään muuta kieltä kuin ruotsia tai suomea.

Keskitymme arvioinnissa tarkastelemaan alakoulujen mahdollisuuksia tukea oppilaiden kielellistä kehitystä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi, miten opettajat toteuttavat kielitietoista opetusta käytännössä ja miten kielitietoisuus näkyy koulujen toimintakulttuurissa. Arvioimme myös kuinka päteviä ja systemaattisia koulut ovat oppilaiden kielellisen kehityksen tukemisessa ja millaiset resurssit niillä on siihen. Nämä kysymykset koskevat lähinnä koulujen johtajia ja opetuksen järjestäjiä. Tämän lisäksi kiinnitämme arvioinnissa huomiota oppilaiden, huoltajien ja opettajien käsitykseen siitä, miten kielellistä tietoisuutta tukevaa toimintaa on toteutettu. Kartoitamme myös, millainen asenne ja kohtelu monikielisiä oppilaita kohtaan on.

Karvi kerää kyselyillä tietoa luokanopettajilta, rehtoreilta, sivistystoimen johtajilta, oppilailta ja huoltajilta. Arviointiasetelmaan kuuluu myös käynti valituissa kouluissa. Tulokset julkistetaan huhtikuussa 2019.

Arviointisuunnitelma ruotsiksi (PDF)
Yhteenveto arviointiprojektista ruotsiksi (PDF)

Karvin yhteyshenkilö

Jan Hellgren

Jan Hellgren

Johtava arviointiasiantuntija
Ruotsinkielisen koulutuksen yhteyshenkilö, Yleissivistävä koulutus, Äidinkieli ja kirjallisuus (ruotsi)
+358 29 533 5531 Helsinki