Mitä poikkeukselliset opetusjärjestelyt opettivat?

Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla

Diaesitys Ammatillinen koulutus Esi- ja perusopetus Korkeakoulutus Lukiokoulutus

 Kansallisen arvioinnin tuloksia, 14.12.2020

Mitä poikkeukselliset opetusjärjestelyt opettivat? – Poikkeustilanteen vaikutukset eri koulutusasteilla

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
2020
Finnish