Arjen tiedot ja taidot hyvinvoinnin perustana

Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2014

Arviointiraportti Oppimistulokset Esi- ja perusopetus

Arjen tiedot ja taidot hyvinvoinnin perustana – Kotitalouden oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2014

Salla Venäläinen & Jari Metsämuuronen
2015
suomi