Valtion liikuntaneuvosto julkisti Karvin arvioinnin Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnasta

Uutinen Varhaiskasvatus

Karvi on arvioinut kansallista Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa valtion liikuntaneuvoston (VLN) tilauksesta. Liikkuva varhaiskasvatus kuuluu valtioneuvoston politiikkatoimiin, joilla edistetään liikunnallista elämäntapaa. Liikkuvasta varhaiskasvatuksesta ei ole aikaisemmin tehty kattavaa ulkoista arviointia. Nyt toteutettu arviointi kattaa vuodet 2017–2023. VLN julkisti arvioinnin tulokset ja arviointiraportin 14.6.2024. Raportti on saatavissa VLN:n sivuilta.

OKM rahoittaa valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia eli Liikkuvat-kokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat 1) liikkuva perhe, 2) liikkuva varhaiskasvatus, 3) liikkuva koulu, 4) liikkuva opiskelu, 5) liikkuva aikuinen sekä 6) ikiliikkuja. Vuodesta 2015 saakka toimineen Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman nimeksi vaihdettiin vuonna 2020 Liikkuva varhaiskasvatus. Liikunnallinen elämäntapa sisältää varsinaisen liikunnan ja urheilun harrastamisen lisäksi arjessa tapahtuvan liikkumisen eli fyysisen aktiivisuuden kokonaisuudessaan. Liikkuvaa varhaiskasvatusta toteuttavat paikallisesti kunnat, varhaiskasvatusyksiköt ja päiväkodit. 

Karvi toteuttaman ulkoisen arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan tuloksista, vaikutuksista ja vaikuttavuudesta. Tavoitteena oli myös tuottaa tietoa toiminnan organisoinnista, valtionohjauksesta, rahoituksesta, seurannasta sekä merkityksestä liikuntapoliittisen ohjauksen välineenä.  Arvioinnissa sovellettiin Karvin yleisperiaatteena olevaa kehittävää arviointia, joka korostaa osallistavuutta sekä arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välistä luottamusta.

Tutustu tiedotteeseen ja raporttiin valtion liikuntaneuvoston sivuilla:

Liikkuva varhaiskasvatus -toiminnan ulkoinen arviointi 

Lisätietoa

Kati Isoaho

Kati Isoaho

Arviointiasiantuntija
Korkeakoulutus
+358 29 533 5501 Helsinki